Tre satser för damkör och orgel

From Missa Praesentis Dialectica (1999), three extracts arranged for female choir and organ. First performance Hagakyrkan, Göteborg 27/9 11.00… Lyrics: Thomas Tranströmer, Bei Dao, trad. Female choir YMNA; organist Johannes Landgren; conductor Johanna Thür.

21 september, 2015